Berbagi Shadaqah Untuk Pembangunan Menara Masjid Al-Muhajirin Kab. Pangkep


Assalamu’alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh

Sesungguhnya segala puji bagi Allah, hanya kepada-Nya kami memuji, mohon pertolongan dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada-Nya dari keburukan diri kami dan kesalahan perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk Allah, maka tidak ada yang menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah saja, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusan-Nya

Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Shollallohu Alaihi Wassalam, yang telah menyampaikan risalah Allah, memberi nasehat dan membawa umat menuju kesempurnaan hidup lahir batin, dunia dan akhirat. Kita berharap termasuk umatnya yang mendapat syafa’at Beliau, nanti di Yaumil Akhir. Amin.

Bersama ini kami sampaikan proposal singkat yang kami buat di media ini, dengan maksud sebagai media untuk menjelaskan kegiatan Pembangunan Menara Masjid Al-Muhajirin Kec. Minasatene Kab. Pangkep, Sulsel. Tentunya kami berharap, partisipasi nyata berupa dukungan moril dan materil, sebagai salah satu waqaf, infaq dan sodaqah jariyah bagi masyarakat yang membaca proposal di media ini. Kami berdo’a, semoga keikhlasan Bapak dan Ibu menjadi jalan menuju ketaqwaan dan Insya Allah Bapak dan Ibu termasuk golongan orang-orang yang sesuai dengan hadits Nabi yaitu: orang-orang yang akan dibangunkan sebuah istana di surganya Allah, karena telah membangun rumah Allah dimuka bumi ini. Amiin Yaa Rabbal’alamin.

Pendirian Masjid Al-Muhajirin Kab. Pangkep
Masjid Al-Muhajirin Kel. Biraeng Kec. Minasatene Kab. Pangkep didirikan pada tahun 2000 oleh partisipasi Masyarakat dan pemerintah Kab.Pangkep. Sudah 11 tahun masjid ini menyiarkan Islam dengan berbagai kegiatan dakwah dan pendidikan. Bertambah dan berkembang minat para jama’ah terhadap kegiatan sholat berjama’ah dan pengajian-pengajian yang kami selenggarakan baik harian, mingguan maupun bulanan telah menuntut pengurus masjid Al-Muhajirin untuk membenahi dan menyempurnakan pelayanan peribadatan agar lebih khidmat dan khusyu’, sehingga peningkatan qualitas sesuai dengan quantitas jama’ah yang dimiliki masjid ini

BENTUK USAHA
Dalam rangka mengemban amanat tersebut, kepanitiaan menjalankan berbagai usaha sebagai berikut ini:

Mengajak kaum Muslimin menafkahkan harta untuk pembangunan Menara Masjid dengan keuntungan pahala yang berlipat dari Allah SWT sebagaimana firman-Nya yang artinya, “Perumpamaan Orang-orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah adalah serupa dangan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir tumbuh 100 biji,. Allah melipatgandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui” (Qs Albaqarah 261).

Dana yang terkumpul kemudian dipergunakan untuk pembangunan Menara Masjid dengan harapan semua pihak yang terlibat mendapatkan pahala sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang artinya, “Barangsiapa membangun untuk Allah sebuah masjid (mushola) walaupun sebesar kandang unggas (rumah gubuk) maka Allah akan membangun baginya rumah di Syurga.” (HR. asy-Syihaab dan al-Bazzar). “Barangsiapa membangun masjid hanya untuk mencari ridha Allah, niscaya akan dibangunkan sepertinya baginya di Surga.” (HR. Al Bukhari : 450)

MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan Tujuan diadakannya kegiatan Pembangunan Menara Masjid Al- Muhajirin adalah
1. Meningkatkan pelayanan dalam proses kegiatan keagamaan dan pengembangan wawasan ilmu agama bagi para jama’ah.
2. Dengan Adanya Menara Para Jamaah dapat mendengar lebih jelas waktu sholat yang di adzhankan oleh pengurus masjid dan berbagai info yang dilontarkan para pengurus masjid

Wassalamu’alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh

Kepanitian
Penanggun Jawab : Muh. Amin Barsas Sos
Ketua Panitia        : Drs.Amiruddin, M.Thi
Sekretaris              : Ikhlas Putra, S.Pd
Bendahara             : Muh. Tasrif, S.Sos

Lampiran

Nomor Rekening  : 5016-01-006834-53-6
Nama                     : MASJID AL-MUHAJIRIN
Alamat                  : Kompleks Griya Citra Mas Pangkep, Kel. Biraeng, Kec. Minasatene
Bank                      : BRI Simpedes
Cabang/Unit         : Tumampua Pangkep

Catatan : Untuk Para Penyumbang Harap Memberikan Konfirmasi Jika Telah Memberikan Bantuan (Sodaqah) untuk pembangunan ini. Dukungan dalam bentuk sarana prasarana, fasilitas, finansial ataupun dukungan moril dan do’a. Seberapapun besarnya, akan sangat berarti bagi kami. Proposal ini disusun dengan harapan dapat meningkatkan proses pelaksanaan rehabilitasi yang membutuhkan dukungan dan bantuan dari semua pihak. Atas segala bantuan dan keikhlasannya kami atas nama Panitia Pembangunan Menara Masjid Al-Muhajirin Kec.Minasatene Kab. Pangkep

1 Response to "Berbagi Shadaqah Untuk Pembangunan Menara Masjid Al-Muhajirin Kab. Pangkep"